AKCJA ODBIORU LIŚCI

Mając na uwadze zgłaszany przez mieszkańców problem z pozbywaniem się liści w listopadzie (ponieważ odpady zielone nie są już odbierane z posesji i należy je kompostować w przydomowym kompostowniku albo zawozić do PSZOK), a nie wszyscy mieszkańcy mają możliwość odwiezienia odpadów do PSZOK, Miasto organizuje akcję jednorazowego interwencyjnego odbioru liści bezpośrednio z nieruchomości zamieszkałych

Zasady odbioru:

1. Akcja odbędzie się w w godzinach od 6.00 do 16.00 w dwie listopadowe soboty: 21 listopada 2015 r. (jedna część Miasta) i 28 listopada 2015 r. (druga część)

2. Lista ulic zaplanowanych do obsługi w poszczególne soboty listopada jest podana w plikach PDF pod ogłoszeniem.

3. Akcja obejmuje tylko nieruchomości zamieszkałe objęte miesięczną opłatą
„śmieciową”.

4. Odbierane będą tylko liście zgromadzone w workach w ilości 4 sztuk na punkt
odbioru, bez względu na wielkość i ilość nieruchomości przypisanych do punktu odbioru.

5. Liście należy zgromadzić we własnych workach o pojemności nie większej niż 120 litrów

6. Zawiązane worki muszą być wystawione przy drodze w widocznym miejscu
przed posesją od godz. 6.00 i pozostawione do godz. 16.00 w wyznaczoną dla
danej ulicy sobotę (21 lub 28 listopada) Odpady nie będą odbierane z terenu
posesji. Wykonawca nie będzie szukał worków na terenie posesji, dzwonił na
domofony, czekał na otwarcie bramy itd. Wyjątkiem będą nieruchomości
wielorodzinne, gdzie odbiór zawsze odbywa się z altany śmietnikowej. Odpady
zgromadzone w workach większych niż 120 litrów lub w ilości większej niż

4 worki nie będą odebrane. Reklamacje w tym zakresie nie będą uwzględniane.
Rygor ten jest niezbędny, aby w ustalonym czasie i dniach móc przeprowadzić całą
akcję. Uprzejmie prosimy o stosowanie się do powyższych zasad.

Wszelkie informacje dotyczące organizowanej akacji odbioru liści z nieruchomości zamieszkałych dostępne są na stornie internetowej http://czystemiasto.bielsko-biala.pl/79-aktualnosci/162-akcja-liscie oraz http://www.um.bielsko.pl/.

HARMONOGRAM ODBIORU LIŚCI 21.11.2015
HARMONOGRAM ODBIORU LIŚCI 28.11.2015
HARMONOGRAM ODBIORU LIŚCI CZĘŚCIOWE ULICE

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *