Rada Osiedla Górne przedmieście…

Opublikowano: 3 Mar 2016

ZAPRASZA Mieszkańców Osiedla Górne Przedmieście na zebranie Sprawozdawcze R.O. za okres VI – XII 2015 roku.
– data: 16 marca (środa) 2016r. o godz. 17:30
– miejsce: siedziba R.O. ul. P. Skargi 4;
Porządek zebrania:
1. Sprawozdanie z działalności Rady Osiedla za okres VI – XII 2015 roku.
2. Sprawozdanie Komisji Rewizyjnej za okres VI – XII 2015 roku.
3. Pytania, dyskusja i wnioski programowe.
4. Sprawy różne.
SERDECZNIE ZAPRASZAMY

Sprawozdanie ze spotkania opłatkowego

Opublikowano: 20 Gru 2015

W dniu 11.12.2015 roku odbyło się spotkanie opłatkowe samotnych seniorów, mieszkańców Osiedla Górne Przedmieście w lokalu „Kuchnia w Muzyku” w Bielsku Białej przy ul. Wyspiańskiego 5A.

Organizatorem tej uroczystości była Rada Osiedla Górne Przedmieście .

Na spotkanie przybyli zaproszeni m.in. Wiceprzewodniczący Rady Miejskiej, Proboszcz Parafii Św. Trójcy, Prezes Spółdzielni Mieszkaniowej „Strzecha”, Prezes Oddziału Okręgowego Polskiego Związku Emerytów, Rencistów i Inwalidów, Zastępca Komendanta Komisariatu Policji III, Komendant Straży Miejskiej.
zobacz więcej

Zapraszamy na spotkanie z doradcą ds. osób niepełnosprawnych

Opublikowano: 12 Wrz 2015

Zapraszamy na spotkanie w dniu 15.10.2015 roku, w godz. 13:00 – 14:00 w siedzibie Rady Osiedla Górne Przedmieście, ul. P. Skargi 4

DORADCA DS. OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH

z Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej
ul. Karola Miarki 11,
43-300 Bielsko-Biała
Pawilon B, tel. 033/499 56 79

Udziela BEZPŁATNIE informacji i poradnictwa dla osób niepełnosprawnych między innymi w zakresie:
• procedury uzyskania stopnia niepełnosprawności, legitymacji osoby niepełnosprawnej, karty parkingowej,
• praw i uprawnień oraz ulg dla osób niepełnosprawnych,
• warunków, jakie trzeba spełnić, aby móc ubiegać się o dofinansowanie ze środków PFRON na turnusy rehabilitacyjne, likwidacje barier architektonicznych technicznych i w komunikowaniu, dofinansowań do przedmiotów ortopedycznych i środków pomocniczych oraz sprzętu rehabilitacyjnego,
• informacji o jednostkach, instytucjach, organizacjach, fundacjach realizujących zadania na rzecz osób niepełnosprawnych,
• możliwości uzyskania pomocy finansowej w MOPS,
• uprawnień do renty inwalidzkiej, socjalnej, emerytury,
• różnicy pomiędzy sanatorium a turnusami rehabilitacyjnymi,
• pomoc w wypełnianiu wniosków,

U Doradcy otrzymasz między innymi:
• Obowiązujące wnioski o możliwe dofinansowania ze środków PFRON oraz o wydanie orzeczenia o niepełnosprawności,
• Informator dla osób niepełnosprawnych.