Wybory do Rad Osiedli

Opublikowano: 21 Cze 2015

W dniu 10 maja 2015 r. odbyły się w Bielsku-Białej wybory do Rad Osiedli, które zorganizowano przy okazji wyborów Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej. Warto odnotować wysoką frekwencję w wyborach do Rad Osiedli w Bielsku-Białej, która wyniosła 20,36%. We wszystkich 20. Osiedlach, w których przeprowadzono wybory, frekwencja pozwoliła na wyłonienie Rady Osiedla.

Nowo wybrana Rada Osiedla Górne Przedmieście spotkała się w dniu 10 czerwca, by otrzymać zaświadczenia o wyborze do Rady, oraz, żeby dokonać wyboru władz Rady Osiedla.

Z ramienia władz miejskich wybory w imieniu Miejskiej Komisji Wyborczej prowadził radny RM Pan Maurycy Rodak z udziałem pełnomocnika prezydenta d/s współpracy z RO Panią Sabiną Dutką – Behrendt.

WYBORY DO RAD OSIEDLI 10 MAJA 2015

Opublikowano: 11 Mar 2015

Rada Miejska w Bielsku-Białej podjęła Uchwałę Nr V/43/2015 z dnia 17 lutego 2015 r. w sprawie zarządzenia wyborów do Rad Osiedli

Do 20 marca komisja ustali obwody do głosowania i wyznaczy siedziby Obwodowych Komisji Wyborczych.
Do 10 kwietnia do godz. 15.00 przyjmowane będą kandydatury na członków komisji wyborczych, do 14 kwietnia zostanie rozplakatowane obwieszczenie określające obwody do głosowania, ich granice, numery i siedziby Obwodowych Komisji Wyborczych. Będzie to też termin zgłaszania kandydatów na członków rad osiedli.

Ostateczny termin zgłaszania kandydatów na członków upłynie 15 kwietnia o godz. 15.00.

Do 20 kwietnia Miejska Komisja Wyborcza poda informacje o kandydatach do rad osiedli w formie obwieszczeń i powoła Obwodowe Komisje Wyborcze.
9 maja przewodniczący obwodowych komisji wyborczych otrzymają karty do głosowania i pieczęcie. Wybory odbędą się 10 maja w godz. 8.00-20.00.

Przypominamy, że tym razem – po raz pierwszy – rady osiedli bielszczanie wybierają w wyborach powszechnych, a więc w lokalach wyborczych, a nie podczas zebrań ogólnych w osiedlach, jak miało to miejsce dotychczas.

Rady osiedli są organami pomocniczymi rad miejskich, pozostają w najbliższym kontakcie z mieszkańcami i ich problemami.

Zachęcamy wszystkich mieszkańców do aktywności obywatelskiej.

SPOTKANIE SPRAWOZDAWCZE

Opublikowano: 2 Mar 2015

RADA OSIEDLA ”GÓRNE PRZEDMIEŚCIE”
Zaprasza mieszkańców na SPOTKANIE SPRAWOZDAWCZE ze swej działalności za rok 2014 z przedstawicielami: Władz Miasta, Straży Miejskiej, Policji, Spółdzielni Mieszkaniowej „Strzecha”, Wspólnoty mieszkaniowej „ADEON”, Miejskim Zarządem Dróg, Zakładem Gospodarki Mieszkaniowej, Radnymi z naszej dzielnicy.

Na spotkaniu zachęcamy mieszkańców do zgłaszania swoich uwag, wniosków dotyczących naszego Osiedla, miejsca swojego zamieszkania, całego miasta.

Dnia 11 marca 2015 o godz. 16.30
w Gimnazjum Nr 11 przy ul. E. Plater 3

Prezentacja edukacyjna związana z Punktem Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych (PSZOK)

Opublikowano: 3 Lut 2015

Prezentacja zawiera wiele ciekawych i nowych zagadnień związanych z pozbywaniem się problemowych odpadów komunalnych przez mieszkańców oraz obrazuje korzystanie z obecnie funkcjonującego PSZOK, który znajduje się na terenie Zakładu Gospodarki Odpadami S.A. w Bielsku-Białej. Ponadto na stronie internetowej http://www.czystemiasto.bielsko-biala.pl/media1 został umieszczony krótki film “Jak funkcjonuje PSZOK w Bielsku-Białej.

Zobacz prezentację: PSZOK 28 I 2015