Historia

Górne Przedmieście – zachodnia część Śródmieścia Bielska-Białej. Od 2002 r. administracyjnie funkcjonuje jako osiedle.

1. Położenie

Górne Przedmieście leży w zachodniej części Śródmieścia Bielska-Białej, wzdłuż dawnych dróg do Cieszyna. Do Górnego Przedmieścia zalicza się również Bielski Syjon.

Początkowo Górne Przedmieście rozciągało się tylko wzdłuż ulic: Sobieskiego i Cieszyńskiej, jednak na początku XX wieku gwałtownie rozrosło się w kierunku północnym, a główną arterią dzielnicy stała się ul. Piastowska.

Dzisiaj Górne Przedmieście graniczy z:

 • Starym Miastem
 • Dolnym Przedmieściem
 • Żywieckim Przedmieściem
 • Aleksandrowicami
 • Starym Bielskiem

Granice Górnego Przedmieścia wyznaczają:

 • ul. Słowackiego, ul. Starobielska, ul. Orkana, ul. Waryńskiego, ul. św. Trójcy, ul. Cieszyńska, ul. Lompy – od wschodu
 • ul. Sikornik i potok Sikornik – od południa
 • ul. Browarna, ul. Sobieskiego, ul. Żółkiewskiego – od zachodu
 • linia kolejowa Bielsko-Biała – Czeski Cieszyn – od północy

2. Historia

Górne Przedmieście powstało w XV wieku (pierwsza wzmianka – 1440 r.) wzdłuż tzw. szlaku solnego wiodącego z Bochni i Wieliczki do Czech i Moraw (dzisiejsza ul. Sobieskiego).

W końcu XVIII wieku na polecenie cesarza Józefa II wybudowano „trakt cesarski” łączący Wiedeń z Krakowem, którego pozostałością jest dzisiejsza ul. Cieszyńska.

Od XVI wieku była to dzielnica sukienników i tkaczy pełna niewielkich foluszy i warsztatów rzemieślniczych.

Znaczenie Górnego Przedmieścia znacznie zmalało na początku XIX w. wraz z pojawieniem się przemysłu, który rozlokował się na Dolnym i Żywieckim Przedmieściu.

Jednakże już na początku XX w. zachodnia dzielnica miasta wróciła do łask, bowiem był tu wiele niezabudowanych terenów (w rejonie dzisiejszych ulic Grunwaldzkiej i Piastowskiej). Powstały wtedy m.in. Szpital Ogólny, wielki gmach dzisiejszego LO im. Kopernika czy budynek Straży Pożarnej.

Trend ten utrzymywał się w okresie powojennym – ul. Piastowska (wtedy główna droga wylotowa w kierunku Cieszyna) stała się osią urbanistyczną dla nowo powstających osiedli robotniczych, tzw. ZOR-ów.

3. Górne Przedmieście dziś

Współcześnie Górne Przedmieście jest dzielnicą bardzo zróżnicowaną pod względem zabudowy – północ to przede wszystkim osiedla mieszkaniowe (os. Żeromskiego, os. Mieszka I i inne) oraz obiekty użyteczności publicznej (Urząd Wojewódzki, Starostwo Powiatowe, Liceum im. Kopernika itp.), natomiast południowa część dzielnicy (ul. Sobieskiego i ul. Cieszyńska) to już sporo zaniedbana część miasta zabudowana XVII-wiecznymi domami sukienników i nieco późniejszymi kamienicami (XIX i XX wiek).

Wyjątkiem jest Bielski Syjon, czyli kwartał ulic należący niegdyś do gminy ewangelickiej, gdzie znajdują się (oprócz kościoła) okazałe gmachy, charakterystycznej bardziej dla Dolnego Przedmieścia.

4. Zabytki

 • Bielski Syjon – pomnik Marcina Lutra, Kościół Zbawiciela, Stary Cmentarz Ewangelicki, Wyższa Szkoła Administracji, Prokuratura Okręgowa, d. Alumneum i inne
 • Muzeum w Bielsku-Białej – Dom Tkacza
 • Kościół św. Trójcy
 • Liceum im. Kopernika
 • ul. Cieszyńska i ul. Sobieskiego – XVII-wieczne domy sukienników
 • Nowy Cmentarz Ewangelicki
 • Cmentarz Katolicki w Bielsku
 • Gmach Straży Pożarnej (ul. Grunwaldzka)
 • Dom Oficerski
 • Willa Wiesnera
 • Szpital Ogólny

5. Komunikacja

W XVIII wieku przez Górne Przedmieście przebiegały główne drogi wyjazdowe z miasta w kierunku zachodnim. Dziś dzielnica jest położona z dala od najważniejszych wylotówek, jednak ul. Piastowska wciąż jest jednym z najważniejszych traktów w Bielsku-Białej.

Główne arterie komunikacyjne Górnego Przedmieścia to:

 • ul. Piastowska – od dworca na Hulankę
 • ul. Cieszyńska – od Starego Miasta do Hulanki
 • ul. Sobieskiego – od Starego Miasta do Starego Bielska
 • ul. Grunwaldzka, ul. 3 Pułku Strzelców Podhalańskich, ul. Konopnickiej – od Dolnego Przedmieścia do Hulanki

Przez Górne Przedmieście przebiega linia kolejowa Bielsko-Biała Główna – Czeski Cieszyn z niewielkim przystankiem Bielsko-Biała Górne.

Z łatwością można na Górne Przedmieście dojechać autobusami MZK Bielsko-Biała z całego miasta. Linie autobusowe przejeżdżające przez dzielnicę to:

 • ul. Piastowska – 1, 1s, 2, 4, 6, 7, 9, 10, 15, 16, 18, 23, 24, 25, 28, 32, 52, N1 (nocny)
 • ul. Grunwaldzka/ul. Wyspiańskiego – 7, 15, 23

6. Ważniejsze obiekty publiczne

 • Śląski Urząd Wojewódzki i Urząd Marszałkowski Województwa Śląskiego – oddziały w Bielsku-Białej
 • Starostwo Powiatowe w Bielsku-Białej
 • Muzeum w Bielsku-Białej – Dom Tkacza
 • Studio Filmów Rysunkowych
 • Sąd Okręgowy, Prokuratura Okręgowa, Prokuratura Rejonowa
 • Wojewódzki Urząd Pracy
 • Kuratorium Oświaty
 • Wydział Nauk o Zdrowiu Akademii Techniczno-Humanistycznej
 • Szpital Ogólny
 • Szpital Pediatryczny
 • Wyższa Szkoła Administracji
 • Straż Pożarna – JRT nr 2
 • Polski Czerwony Krzyż

Informacja zaczerpnięta ze strony: Wapedia.mobi.pl