Info

W dniu 10 maja 2015 r. odbyły się w Bielsku-Białej wybory do Rad Osiedli. W wyniku przeprowadzonych wyborów została wybrana nowa Rada Osiedla Górne Przedmieście.
Rada Osiedla kadencji na lata 2015-2019 ukonstytuowała się w dniu 10 czerwca 2015 roku. Zostały wybrane władze Rady Osiedla w następującym składzie:

Skład rady osiedlowej:

Zarząd:

 • Przewodnicząca – Grażyna Skrzypek
 • Wiceprzewodnicząca – Magdalena Matusz
 • Sekretarz – Katarzyna Kaleta
 • Skarbnik – Piotr Cecerski

Członkowie Rady :

 • Agata Chmielewska
 • Alicja Drzewiecka
 • Krystyna Gądek
 • Ewa Kuch
 • Anna Pabich
 • Bogdan Surmicki
 • Tadeusz Wajdzik
 • Urszula Zgóralska

Komisja Rewizyjna:

 • Przewodnicząca – Anna Gurgul
 • członek KR – Wojciech Rogowski
 • członek KR – Wojciech Surmicki

Kontakt z Radą: e-mail: grn.przedmiescie@gmail.com

Statut Rady Osiedla Górne Przedmieście »