Info

W dniu 10 maja 2015 r. odbyły się w Bielsku-Białej wybory do Rad Osiedli. W wyniku przeprowadzonych wyborów została wybrana nowa Rada Osiedla Górne Przedmieście.
Rada Osiedla kadencji na lata 2015-2019 ukonstytuowała się w dniu 10 czerwca 2015 roku. Zostały wybrane władze Rady Osiedla w następującym składzie:

Skład rady osiedlowej:

imię i nazwisko funkcja
1 Grażyna Skrzypek przewodnicząca Rady Osiedla
2 Magdalena Matusz wiceprzewodnicząca Rady Osiedla
3 Katarzyna Kaleta sekretarz Rady Osiedla
4 Piotr Cecerski skarbnik Rady Osiedla
5 Anna Gurgul przewodnicząca Komisji Rewizyjnej
6 Wojciech Rogowski członek Komisji Rewizyjnej
7 Wojciech Surmicki członek Komisji Rewizyjnej
8 Agata Chmielewska członek Rady Osiedla
9 Alicja Drzewiecka członek Rady Osiedla
10 Krystyna Gądek członek Rady Osiedla
11 Ewa Kuch członek Rady Osiedla
12 Anna Pabich członek Rady Osiedla
13 Bogdan Surmicki członek Rady Osiedla
14 Tadeusz Wajdzik członek Rady Osiedla
15 Urszula Zgóralska członek Rady Osiedla

 
Kontakt z Radą: e-mail: grn.przedmiescie@gmail.com

Statut Rady Osiedla Górne Przedmieście
 

Możliwość komentowania jest wyłączona.