SPOTKANIE SPRAWOZDAWCZE

RADA OSIEDLA ”GÓRNE PRZEDMIEŚCIE”
Zaprasza mieszkańców na SPOTKANIE SPRAWOZDAWCZE ze swej działalności za rok 2014 z przedstawicielami: Władz Miasta, Straży Miejskiej, Policji, Spółdzielni Mieszkaniowej „Strzecha”, Wspólnoty mieszkaniowej „ADEON”, Miejskim Zarządem Dróg, Zakładem Gospodarki Mieszkaniowej, Radnymi z naszej dzielnicy.

Na spotkaniu zachęcamy mieszkańców do zgłaszania swoich uwag, wniosków dotyczących naszego Osiedla, miejsca swojego zamieszkania, całego miasta.

Dnia 11 marca 2015 o godz. 16.30
w Gimnazjum Nr 11 przy ul. E. Plater 3

Możliwość komentowania jest wyłączona.