Sprawozdanie ze spotkania opłatkowego

W dniu 11.12.2015 roku odbyło się spotkanie opłatkowe samotnych seniorów, mieszkańców Osiedla Górne Przedmieście w lokalu „Kuchnia w Muzyku” w Bielsku Białej przy ul. Wyspiańskiego 5A.

Organizatorem tej uroczystości była Rada Osiedla Górne Przedmieście .

Na spotkanie przybyli zaproszeni m.in. Wiceprzewodniczący Rady Miejskiej, Proboszcz Parafii Św. Trójcy, Prezes Spółdzielni Mieszkaniowej „Strzecha”, Prezes Oddziału Okręgowego Polskiego Związku Emerytów, Rencistów i Inwalidów, Zastępca Komendanta Komisariatu Policji III, Komendant Straży Miejskiej.

Spotkanie opłatkowe rozpoczęła Przewodnicząca Rady Osiedla Grażyna Skrzypek serdecznie witając wszystkich mieszkańców oraz zaproszonych gości przybyłych na spotkanie.
Krótka przemowa wprowadziła uczestników spotkania w nastrój Świąt Bożego Narodzenia.

Ks. Prałat Józef Oleszko przytoczył fragment Ewangelii oraz poprowadził wspólną modlitwę, po której zebrani składali sobie nawzajem życzenia, dzieląc się opłatkiem. Towarzyszył temu podniosły i wzruszający nastrój.

W tym czasie zaproszony zespół kameralny złożony z uczniów Szkoły Muzycznej grał kolędy, co jeszcze bardziej podkreśliło świąteczny charakter spotkania.

Po spożyciu głównego posiłku kilka słów wygłosił Wiceprzewodniczący Rady Miejskiej Przemysław Drabek, który zwrócił uwagę na ogromną wartość takich spotkań opłatkowych opartych na ciepłej rozmowie, wspólnym śpiewaniu kolęd oraz bliskiej obecności drugiego człowieka. Takie spotkanie, a dla wielu osób niejednokrotnie pierwszy od dłuższego czasu wspólny posiłek było bardzo ważne, gdyż będąc osobami samotnymi rzadko mają okazję do spotkań.
Wychodząc naprzeciw właśnie takim potrzebom Prezes Oddziału Okręgowego PZE, RiI Janusz Gembala w kilku słowach zachęcał przybyłych seniorów do aktywnego udziału w działaniach Koła Emerytów nr 24 „Górne Przedmieście”.

W trakcie całego spotkania członkowie Rady Osiedla starali się zaspokajać potrzeby osób starszych, zwłaszcza mniej sprawnych, upewniając się, że czują się one komfortowo.

Spotkanie opłatkowe odbywało się przy akompaniamencie kolęd granych na żywo przez zespół kameralny, co uatrakcyjniło całe spotkanie oraz wywołało spontaniczne pozytywne reakcje przybyłych.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *