WYBORY DO RAD OSIEDLI 10 MAJA 2015

Rada Miejska w Bielsku-Białej podjęła Uchwałę Nr V/43/2015 z dnia 17 lutego 2015 r. w sprawie zarządzenia wyborów do Rad Osiedli

Do 20 marca komisja ustali obwody do głosowania i wyznaczy siedziby Obwodowych Komisji Wyborczych.
Do 10 kwietnia do godz. 15.00 przyjmowane będą kandydatury na członków komisji wyborczych, do 14 kwietnia zostanie rozplakatowane obwieszczenie określające obwody do głosowania, ich granice, numery i siedziby Obwodowych Komisji Wyborczych. Będzie to też termin zgłaszania kandydatów na członków rad osiedli.

Ostateczny termin zgłaszania kandydatów na członków upłynie 15 kwietnia o godz. 15.00.

Do 20 kwietnia Miejska Komisja Wyborcza poda informacje o kandydatach do rad osiedli w formie obwieszczeń i powoła Obwodowe Komisje Wyborcze.
9 maja przewodniczący obwodowych komisji wyborczych otrzymają karty do głosowania i pieczęcie. Wybory odbędą się 10 maja w godz. 8.00-20.00.

Przypominamy, że tym razem – po raz pierwszy – rady osiedli bielszczanie wybierają w wyborach powszechnych, a więc w lokalach wyborczych, a nie podczas zebrań ogólnych w osiedlach, jak miało to miejsce dotychczas.

Rady osiedli są organami pomocniczymi rad miejskich, pozostają w najbliższym kontakcie z mieszkańcami i ich problemami.

Zachęcamy wszystkich mieszkańców do aktywności obywatelskiej.

Możliwość komentowania jest wyłączona.