Wybory do Rad Osiedli

W dniu 10 maja 2015 r. odbyły się w Bielsku-Białej wybory do Rad Osiedli, które zorganizowano przy okazji wyborów Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej. Warto odnotować wysoką frekwencję w wyborach do Rad Osiedli w Bielsku-Białej, która wyniosła 20,36%. We wszystkich 20. Osiedlach, w których przeprowadzono wybory, frekwencja pozwoliła na wyłonienie Rady Osiedla.

Nowo wybrana Rada Osiedla Górne Przedmieście spotkała się w dniu 10 czerwca, by otrzymać zaświadczenia o wyborze do Rady, oraz, żeby dokonać wyboru władz Rady Osiedla.

Z ramienia władz miejskich wybory w imieniu Miejskiej Komisji Wyborczej prowadził radny RM Pan Maurycy Rodak z udziałem pełnomocnika prezydenta d/s współpracy z RO Panią Sabiną Dutką – Behrendt.

Możliwość komentowania jest wyłączona.