Zapraszamy na spotkanie z doradcą ds. osób niepełnosprawnych

Zapraszamy na spotkanie w dniu 15.10.2015 roku, w godz. 13:00 – 14:00 w siedzibie Rady Osiedla Górne Przedmieście, ul. P. Skargi 4

DORADCA DS. OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH

z Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej
ul. Karola Miarki 11,
43-300 Bielsko-Biała
Pawilon B, tel. 033/499 56 79

Udziela BEZPŁATNIE informacji i poradnictwa dla osób niepełnosprawnych między innymi w zakresie:
• procedury uzyskania stopnia niepełnosprawności, legitymacji osoby niepełnosprawnej, karty parkingowej,
• praw i uprawnień oraz ulg dla osób niepełnosprawnych,
• warunków, jakie trzeba spełnić, aby móc ubiegać się o dofinansowanie ze środków PFRON na turnusy rehabilitacyjne, likwidacje barier architektonicznych technicznych i w komunikowaniu, dofinansowań do przedmiotów ortopedycznych i środków pomocniczych oraz sprzętu rehabilitacyjnego,
• informacji o jednostkach, instytucjach, organizacjach, fundacjach realizujących zadania na rzecz osób niepełnosprawnych,
• możliwości uzyskania pomocy finansowej w MOPS,
• uprawnień do renty inwalidzkiej, socjalnej, emerytury,
• różnicy pomiędzy sanatorium a turnusami rehabilitacyjnymi,
• pomoc w wypełnianiu wniosków,

U Doradcy otrzymasz między innymi:
• Obowiązujące wnioski o możliwe dofinansowania ze środków PFRON oraz o wydanie orzeczenia o niepełnosprawności,
• Informator dla osób niepełnosprawnych.

Możliwość komentowania jest wyłączona.